CEMO-közlemény: miért nem lehet magyar nyelven értékelni a kisdiákok iskolai teljesítményét?

2019. március 11.

Magyar nyelven értékeljék a tanítók a kisdikákok iskolai teljesítményét – ezzel a céllal kezdeményezett Facebook-kampányt a marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalom az Iskolai Kétnyelvűség Programja keretében. A kampány beindítását ma jelentették be közleményükben, amelyet rádiónkhoz is eljuttattak. Ezzel arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy miközben a román kisdiákok saját anyanyelvükön megfogalmazott szóbeli minősítést kapnak, a magyar tanulók ellenőrzőjébe az esetek túlnyomó részében román nyelven megfogalmazott értékelés kerül. Mivel a magyar kisiskolások nem ismerik a magyar nyelvű értékelést, tanulmányi eredményeiket román nyelven fogalmazzák meg, mindennaposak a „ma fébét kaptam rajzból, magyarból” kifejezés. „Pozitív gyakorlattal is találkozni, vannak olyan esetek, amikor a gyerekek ellenőrzőjébe magyar nyelvű értékelés kerül, sajnos ezek nagyon ritkák és véletlenszerűek“ – írták.
Az online kampány mellett a Civil Elkötelezettség Mozgalom feljelentést tett az Oktatási Minisztérium ellen az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál, hiszen az intézmény az elmúlt több mint tíz évben elmulasztotta tájékoztatni a magyar pedagógusokat arról, hogy a jelenleg hatályban levő Oktatási Törvény alapján a kisiskolások ellenőrzőjébe nem kell foarte bine- fb-ket stb.írni, az iskolai értékeléseket meg lehet magyar nyelven is fogalmazni, olvasható még a közleményben. (Rádió Gaga)

Az alábbiakban a CEMO közleményét olvashatják!

Sajtóközlemény

Értékeljük - MAGYARUL - diákjainkat

Szervezetünk Iskolai Kétnyelvűség Programjának keretén belül március 11-én elindítottunk egy facebook kampányt, amelynek célja, hogy a magyar osztályokban tanuló kisdiákok ellenőrzőjébe magyar nyelven megfogalmazott értékelések kerüljenek. Facebook kampányunk linkje: https://www.facebook.com/1449566278644181/photos/pb.1449566278644181.-2207520000.1552299794./2271256349808499/?type=3&theater.

Az online kampány mellett az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) feljelentést tettünk az Oktatási Minisztérium ellen, hiszen az intézmény az elmúlt több mint tíz évben elmulasztotta tájékoztatni a magyar pedagógusokat arról, hogy a jelenleg hatályban levő Oktatási Törvény alapján a kisiskolások ellenőrzőjébe nem kell foarte bine- fb-ket stb.írni, az iskolai értékeléseket meg lehet magyar nyelven is fogalmazni.

Szervezetünk már számos lépést tett ez ügyben, azonban ezek nem igazán jártak sikerrel. 2014-től kezdődően az iskolaévet megelőzően (augusztus, szeptember hónapokban) levélben megkerestük a magyar iskolaigazgatókat és pedagógusokat, és jeleztük feléjük, hogy a jelenlegi Oktatási Törvény biztosítja a magyar nyelvű minősítést. 2015-ben nyílt levelet fogalmaztunk meg Király Andrásnak, az Oktatási Minisztérium Kisebbségi ügyekért felelő államtitkárának. Király András a levelünk nyomán egy körlevélben (csatoltan) felszólította az illetékes Tanfelügyelőségeket, hogy tájékoztatassák a magyar pedagógusokat a magyar nyelvű értékelés lehetőségéről, sajnos az eredmények nem voltak megfelelőek.

A diszkriminatív jelenségről röviden: Mindamellett, hogy a romániai magyar diákoknak joguk van magyar nyelven tanulni, az iskolák gyakorlatában számos olyan jelenség létezik, amelyek nem követik az esélyegyenlőség elvét, ilyenek például a magyar elemis diákok ellenőrző könyvében rögzített román nyelvű értékelés, a vegyes tannyelvű iskolák folyosóin található egynyelvű szemléltető anyagok, faliújságok, továbbá az iskolai hirdetőtáblákra kifüggesztett egynyelvű (román) közérdekű tájékoztatás.

Kampányunkban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy miközben a román kisdiákok saját anyanyelvükön megfogalmazott szóbeli minősítést kapnak, a magyar tanulók ellenőrzőjébe az esetek túlnyomó részében román nyelven megfogalmazott értékelés kerül. Ez a folyamat diszkriminatív, és az Oktatási Törvény előírásait figyelmen kívül hagyja, rombolja a magyar identitást, és hátrányos helyzetet teremt a magyar diákok számára.

Mivel a magyar kisiskolások nem ismerik a magyar nyelvű értékelést, tanulmányi eredményeiket román nyelven fogalmazzák meg, mindennaposak a „ma fébét kaptam rajzból, magyarból” stb. kifejezések. Ez a jelenség még olyan száz százalékban magyarok által lakott településeken is jelen van, ahol az iskolákban csak magyar gyerekek tanulnak, természetesen a vegyes tannyelvű iskolákban is hasonló a helyzet.

Szerencsére találkoztunk pozitív gyakorlattal, vannak olyan esetek, amikor a gyerekek ellenőrzőjébe magyar nyelvű értékelés kerül, sajnos ezek nagyon ritkák és véletlenszerűek.

A romániai iskolarendszerben az I—IV. osztályokban az értékelés nem jegyekkel, hanem minősítéssel történik. A 2001-ben született, 1-es számú Oktatási Törvény alapján a nemzeti kisebbségek nyelvein folyó oktatásban a szülőkkel történő kommunikáció az adott közösség nyelvén (is) zajlik, továbbá az iskolai szóbeli és írásbeli értékelés során (minősítés) a kisebbségek nyelvét (is) lehet használni, 45-ös cikkely, 14, 15-ös pontok. Az említett törvénycikkelyek román nyelven: (14) În învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, în comunicarea internă şi în comunicarea cu părinţii elevilor şi ai preşcolarilor se poate folosi şi limba de predare. (15) În învăţământul primar cu predare în limbile minorităţilor naţionale, calificativele se comunică în scris şi oral şi în limba de predare.

A kampánynak egy másik fontos üzenete az, hogy amennyiben vannak törvényekbe foglalt jogaink, éljünk azokkal. Számos olyan nyelvi jogunk van, amelyek gyakorlatilag elsorvadtak mert nem kerültek alkalmazásra és ehhez az is hozzájárult, hogy a közösség nem követeli-követelte azok alkalmazását. Szívből reméljük, hogy jogi eljárásunk és az online kampányunk hatására sikerül áttörni a „fébék” falát és a magyar kisdiákok valamint azok szülei, a pedagógusok magyar nyelven fogják megismerni, megfogalmazni az iskolai értékeléseket és a közösség képes lesz változtatni ezen a helyzeten.

Marosvásárhely, 2019. március 11.

CEMO